KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELEDE SAHA DENEYİMLERİ PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenen “Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Saha Deneyimleri” paneli 26 Kasım 2021 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Kemal Koranel yaptı.

Koranel şunları söyledi: “Kıymetli meslektaşlarım değerli misafirler; sizleri saygıyla selamlıyorum. Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezimiz tarafından düzenlenen Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Saha Deneyimleri paneline hoş geldiniz. 25 Kasım 2021 tarihinde çok faydalı geçen  Toplumsal Cinsiyete Dayalı şiddet ve ayrımcılık panelimizin ardından, bugün de kadına karşı şiddet de sahada yaşanılan olayları hem hukukçu gözüyle hem de psikiyatrist gözüyle değerlendireceğiz.

İnsanlık tarihi boyunca, dünyanın dört bir yanında, eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren kadınlar, eril zihniyetin sürdürücüsü iktidarların hedefi olmuştur. Kadınlar, şiddetin her türlüsüne maruz kalmalarına karşın, eşitlik ve özgürlük mücadelelerinden asla vazgeçmemiş, tam aksine mücadelelerini her gün yaygınlaştırmışlardır.

Şiddet sonuçları itibariyle sadece şiddet gören kişiyi değil aynı zamanda tüm toplumu ve uzun vadede de geleceğimizi etkilemektedir. Bu dalga büyüdükçe şiddet toplumsal travmalara sebep olarak ilerlemenin, gelişmenin ve en önemlisi toplumsal huzur ve güvenliğin önündeki en büyük engellerden biri haline gelmektedir.

Şiddet karşısında, şiddete maruz kalan kadının yaşadığı travma, kadının yaşamını ve işlevselliğini etkilemekle birlikte, kadının seçim ve kararları üzerinde de etkisini göstermektedir. Kişisel, ekonomik, toplumsal, ailesel dinamikler, dinsel ve kültürel toplum baskıları, çevrenin desteksizliği, kadının yaşadığı travmanın şiddetini artırmakla birlikte,  kadının ayrılma veya hukuki bir sürece başvurma kararı alamamasında etkili olmaktadır. 

Şiddetin önlenebilmesi için öncelikle “kadın erkek eşitsizliğinin bir demokrasi meselesi” olarak ele alınmasına, sürdürülebilir kalkınmanın ön koşulu olarak görülmesine ihtiyaç bulunmakta ve kararlı bir devlet politikasıyla “toplumsal cinsiyet eşitliği” yolunda zihniyet değişikliğinin sağlanması gerekir.

Zihniyet değişmedikçe şiddeti, istismarı önlemek mümkün olmayacak ve giderek yoğunlaşacaktır. Ankara Barosu her türlü şiddet ve ayrımcılığın karşısında olduğu gibi kadına yönelik şiddetle mücadelede de her zaman öncü olmaya devam etmekte ki kararlılığını her zaman sürdürecektir.

Panele katkı sağlayacak konuşmacılarımız Uzman Doktor Arzu Erkan Yüce, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezimiz üyesi Av. Huriye Karabacak ile bu panelin yapılmasını organize eden Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanımız Av. Ceren Kalay Eken’e ve tüm Merkez üyelerine ayrı ayrı teşekkür eder, şuan aramızda olamayan panelimizin moderatörü Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcımız Av. Doç. Dr. Özge Yücel’e geçirmiş olduğu sağlık problemi nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletir, sizlere keyifli ve faydalı bir panel dilerim.”

Oturum başkanlığını Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Ceren Kalay Eken’in üstlendiği panele konuşmacı olarak Uzm. Dr. Arzu Erkan Yüce, Av. Huriye Karabacak katıldı.

Paneli, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Zekiye Avcı ve meslektaşlarımız izledi. Konuşmacılara plaketlerini, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Kemal Koranel takdim etti.

 “Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Saha Deneyimleri” başlıklı paneli AnkaraBarosuTv YouTube sayfası üzerinden izleyebilirsiniz.