KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN HUKUKİ MEVZUAT SEMİNERİ YAPILDI

Ankara Barosu Hukuk Fakülteleri ile İletişim ve İşbirliği Kurulu ile Gelincik Merkezince ortaklaşa düzenlenen “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine İlişkin Hukuki Mevzuat” semineri, 5 Ekim 2019 Cumartesi günü ABEM’de gerçekleştirildi.

Ankara’da bulunan Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönenlik yapılan bu programa, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burcu Mine Gargın, Gelincik Merkezi Başkanı Av. Aslı Koçak Arıhan, Hukuk Fakülteleri ile İletişim ve İşbirliği Kurulu Başkanı Av. Kemal Cihan, Hukuk Fakülteleri İle İletişim ve İşbirliği Divan Üyeleri Av. Eda Toktay, Av. Uğur Ulutaş ve Av. Tuğçe Soydan katıldı. Gelincik Merkezi Başkanı Av. Aslı Koçak Arıhan tarafından verilen seminer ile Hukuk Fakültesi öğrencileri Kadına Şiddetin Önlenmesine İlişkin mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi oldu.  Av. Kemal Cihan Ankara'da bulunan tüm Hukuk Fakültesi öğrencileri ile Ankara Barosu'nun iletişim ve işbirliği içinde programlara devam edileceğini de ifade etti.