IX. İŞÇİLİK ALACAKLARI VE HESAPLANMASI MESLEKİÇİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞLADI

Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi (AVSA) tarafından düzenlenen IX. İşçilik Alacakları ve Hesaplanması Meslek İçi Eğitimi, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran’ın açılış konuşması ve Sayın Doç. Dr. Muhittin Astarlının dersi ile başlamıştır.