İŞ YARGILAMASINDA ARABULUCULUK UYGULAMALARI ÇALIŞTAYI YAPILDI

Baromuz İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kurulu tarafından 13.03.2018 tarihinde ABEM’de  “İş Yargılamasında Arabuluculuk Uygulamaları” konulu Çalıştay düzenlenmiştir. 

Çalıştay’a oldukça yoğun bir katılım olmuş, katılan meslektaşlarımız tarafından İş Hukuku uyuşmazlıklarında 01.01.2018 tarihi itibariyle dava şartı olan arabuluculuk sürecindeki tüm aşamalar ayrıntılı olarak ele alınmış,  “taraf vekili” olarak uygulamada karşılaşılan sorunlar, aksayan yönler dile getirilmiş, yaşananlar paylaşılmış, çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
 
Meslektaşlarımızın biraraya gelerek son derece hoşgörülü ve paylaşımcı bir şekilde görüş alışverişinde bulunmalarına da olanak sağlayan Çalıştay sonunda, paylaşılan görüş ve öneriler yine birlikte değerlendirilmiş, katılan tüm meslektaşlarımızca Çalıştay’da belirlenen hususlara ilişkin olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kurulu tarafından  TC.Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na iletilmek üzere  Ankara Barosu Başkanlığı’na bir rapor sunulması kararlaştırılmıştır. 

Çalıştaya katılan tüm meslektaşlarımıza katılımlarından dolayı  teşekkür ediyoruz.