İŞ HUKUKUNDA İKALE VE SULH SÖZLEŞMELERİ PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kurulu tarafından düzenlenen İş Hukukunda İkale ve Sulh Sözleşmeleri Paneli, 14 Nisan 2017 Cuma günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) yapıldı.

Moderatörlüğünü Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş’ın üstlendiği panele, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhittin Astarlı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ulaş Baysal konuşmacı olarak katıldı.

TARİH: 14 Nisan 2017
YER: ABEM