İŞYERİ KANSERİ MOBBİNG PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kurulu, Mobbing İle Mücadele Derneği ve Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneğince ortaklaşa düzenlenen “İşyeri Kanseri Mobbing” paneli, Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü Ankara Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kurulu Başkanı Av. M. Fatih Kaya’nın üstlendiği panele, Mobbing İle Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan Şimşek, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Bulut, SGK Müfettişleri Derneği Genel Sekreteri Mehmet Zülfi Camkurt, Ankara Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kurulu üyesi Av. Hasan Hüseyin Alparslan konuşmacı olarak katıldı. Literatürde ve sağlıkta mobbing, kamu idari yönden mobbing incelemeleri ve raporlama ve hukuki cezai yönleri ile mobbing gibi pek çok konunun değerlendirildiği panelde, konuşmacılar meslektaşlarımıza yaralı bilgiler paylaştı.