İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KADINLARI YAŞATTIĞI KADAR KENDİSİ DE YAŞAYACAKTIR

Ankara Barosu tarafından ülkemizin İstanbul Sözleşmesi’ne taraf olma sıfatını yitirmesi sebebiyle Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı.
Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Burcu Mine Gargın ve Genel Sekreteri Av. Hava Orhon konuşma gerçekleştirdi. 
Basın açıklamasına, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Kemal Koranel, Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Özgen Hindistan, Av. Güzin Tanyeri ve meslektaşlarımız katıldı. 
Ankara Barosu’nun açıklamasına buradan, Barolar ve TÜBAKKOM ortak basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.