İRADE BOZUKLUKLARININ SÖZLEŞMELERE ETKİSİ PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Ticaret ve Borçlar Hukuku Kurulu tarafından, 17 Nisan 2019 Çarşamba günü düzenlenen "İrade Bozukluklarının Sözleşmelere Etkisi" başlıklı panel, Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü Ankara Barosu Ticaret ve Borçlar Hukuku Başkanı Av. İlknur Sezgin Temel'in üstlendiği panelin açılış konuşmasını Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Zafer Doğan Bilgin yaptı. Panele, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu üyesi Bektaş Kar, Ankara Üniversitesi  Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan İşgüzar, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Cengiz Kulaksız konuşmacı olarak katıldı. İş hukukunda, borçlar hukukunda ve usul hukukunda irade bozukluklarının anlatıldığı paneli, Ankara Barosu Saymanı Av. Hava Orhon ve Yönetim Kurulu üyesi Av. Meltem Akyol izledi.