İNSAN HAYATI DİPLOMATİK BİR KOZ DEĞİLDİR!

İnsan hayatı diplomatik bir koz değildir ve kitlelerin trajedisi, dünyanın bir kısmına verilen resmi bir gözdağı olamaz. Şişme botlar karaya vurduğunda, gaz bombaları dağıldığında kaç bebek cesedi sayacağız? Transit ya da hedef Avrupa ülkeleri ile resmi olarak görüşülmeden ve uluslararası hukuk kurallarına uygun bir şekilde yerleştirme garantisi alınmadan sığınmacılara sınır kapılarını açıp meçhule göndermek tarihi bir insan hakkı ihlalidir.Yetkilileri; iki sınır arasında silahlar, gaz bombaları ve Ege Denizi’nin soğuk sularında sıkışmış mültecilerin yaşadığı krize müdahale etmeye ve onların birer sayı, alelade bir istatistiki veri olmadıklarını fark etmeye davet ediyoruz.