İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINDA BAROLARIN İNSAN HAKLARI MERKEZLERİNİN ROLÜ ÇALIŞTAYI YAPILDI

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi ile İnsan Hakları Ortak Platformunun birlikte düzenlediği  "İnsan Hak ve Özgürlüklerinin Korunmasında Baroların İnsan Hakları Merkezlerinin Rolü" çalıştayı, 22 Kasım 2019 Cuma günü, Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Aşkın Demir, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Kerem Altıparmak, Av. Mustafa Kemal Baran, Av. Ufuk Can Mahaloğlu, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sabri Çepik, TBB İnsan Hakları Merkezi Koordinatörü Av. İzzet Varan, Antalya, Mersin, Urfa, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Diyarbakır, Trabzon ve Van barolarının İnsan Hakları Merkezleri  başkanları ve sorumluları ile Hak İnisiyatifi, İHGD, Yurttaşlık Derneği, İHEM projesi temsilcileri katıldı.