İNSAN HAKLARI VE SİBER ZORBALIK PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu ile Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği işbirliğiyle düzenlenen “İnsan Hakları ve Siber Zorbalık Paneli”, 13 Aralık 2019 Cuma günü ABEM’de gerçekleştirildi.
Açılış konuşmalarını, Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ve Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği Başkanı Av. Kemal Akkurt’un yaptığı panelin moderatörlüğünü Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği Genel Sekreteri Av. Elif Kabadayı Tatar üstlendi. Panele, konuşmacı olarak Gazeteci-Yazar Özge Mumcu, E. Yargıçlar Sendikası Başkanı Av. Mustafa Karadağ, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Üyesi Av. Ziynet Özçelik katıldı.
Paneli, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyelerinden Av. Özgen Hindistan, Av. Zafer Doğan Bilgin ve Av. Burcu Mine Gargın izledi.