İNFAZ HUKUKU PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen “İnfaz Hukuku Paneli”, 3 Ocak 2020 Cuma günü ABEM’de gerçekleştirildi.
Panelin açılış konuşmasını Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan yaptı. Moderatörlüğünü Av. Mehmet Eren Turan’ın üstlendiği panele konuşmacı olarak Av. Ali Aydın Akpınar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Savcısı Utku Salih Dinçer, Av. Muhammed Tamer Adıgüzel katıldı.
Paneli, Ankara Barosu Genel Sekreteri Av. Kemal Koranel, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Zafer Doğan Bilgin ve çok sayıda meslektaşımız izledi.