İLÇE SEÇİM KURULUNUN GÖZETİMİ VE DENETİMİ OLMAKSIZIN YAPILACAK BİR GENEL KURULUN GEÇERLİLİK TAŞIMASININ YASAL OLARAK MÜMKÜN OLMAMASI NEDENİYLE 10-11 EKİM 2020 TARİHİNDE YAPILACAK GENEL KURULUMUZUN BELİRTİLEN TARİHLERDE YAPILMASI MÜMKÜN OLMAMAKTADIR

Değerli meslektaşlarımız; Bildiğiniz üzere İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihli yazısı ve İl Hıfzıssıhha Kurullarının kararları ile yasa gereği Ekim ayında  yapılması gereken baro genel kurullarının pandemi gerekçesiyle Aralık ayına ertelendiği hususu tüm barolara bildirilmiştir. Bu kapsamda Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu da 02.10.2020 tarih ve 2020/76 sayılı kararı ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarının etkinliklerinin ve genel kurullarının 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmesine karar vermiştir. Bu karara karşı baromuzca yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılmış olmakla birlikte bugün mesai bitimine kadar bir karar verilmemiştir. Ankara’da genel kurul süreci ile ilgili yetkili ve görevli olan Altındağ 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 03.10.2020 tarihli “seçim ertelemesi” konulu ve ilçe seçim kurulu başkanı imzasıyla alınan karara karşı baromuz tarafından “tam kanunsuzluk” nedeniyle YSK nezdinde yapılan itiraz reddedilmiştir. Altındağ 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 05.10.2020 tarih ve 2020/67 sayılı kararı ile Ankara Barosu Genel Kurul ile organ seçimlerinin iptaline karar verilmiş olup, baromuzca İl Seçim Kurulu’na yapılan itiraz reddedilmiştir. Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı, genel kurulun yapılacağı Bilkent Odeon’a ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne tebliğ edilmiş olup, Bilintur Bilkent Turizm A.Ş tarafından 10 Ekim tarihinde yapılacak olan genel kurulun gerçekleştirilemeyeceği bugün itibari ile baromuza bildirilmiştir. Avukatlık Kanunu uyarınca Genel Kurulumuzun organ seçimlerinin yargı gözetiminde yapılması esastır. Bu kapsamda İlçe Seçim Kurulunun İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını dayanak alarak tesis ettiği hukuk dışı kararlara karşı yaptığımız başvuruların tamamı reddedilmiştir. İlçe seçim kurulunun gözetimi ve denetimi olmaksızın yapılacak bir genel kurulun geçerlilik taşımasının yasal olarak mümkün olmaması nedeniyle 10-11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan genel kurulumuzun belirtilen tarihlerde yapılmasının mümkün olmadığını, genel kurulun Aralık ayında yapılması için gerekli çalışmanın başlatıldığını, bu duruma göre genel kurulun tarihi, yeri ve gündemini belirtir ilanın yasal takvim içerisinde tekrar duyurulacağını meslektaşlarımıza ve tüm kamuoyuna bildiririz.  Saygılarımızla.