III. ÇOCUK KORUMA KONGRESİ YAPILDI

Ankara Barosu ve Sosyal Hizmet Federasyonu işbirliğiyle Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu’nda düzenlenen “III. Çocuk Koruma Kongresi”, 19 Aralık 2021 tarihinde sona erdi.

“Çocuk Hakları ‘Çocuğun Üstün Yararı’”, “Çocuğun Medyada Temsili ve Sosyal Medya”, “Sağlıklı Çocuk Gelişimi”, “Çocuk Yoksulluğu ve Kent”, “Çocuk Koruma Sistemi” başlıkları ile beş oturum şeklinde gerçekleştirilen kongrenin açılış konuşmasını Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Emrah Acar gerçekleştirdi.

Kongreye konuşmacı olarak Ankara Barosu adına Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Hilal Çelik, Başkan Yardımcısı Av. Sevda Keçeli ve Merkez Üyesi Av. Özcan Güven katılım gösterdi.