İCRA VE İFLAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR EĞİTİMİ YAPILDI

Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi tarafından düzenlenen “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi” 30 Kasım- 1-7-8 Aralık 2019 tarihlerinde ABEM’de gerçekleştirildi.
Eğitim programlarına katılım gösteren meslektaşlarımıza sertifikaları, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Meltem Akyol ve Avukatlık ve Staj Akademisi Başkanı Av. Kaya Yelek tarafından takdim edildi.