HIV PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi ve Sağlık Hukuku Kurulu işbirliğiyle düzenlenen “HIV” paneli 31.01.2020 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmalarını Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan,  Ankara Barosu LGBTİQ+ Hakları Merkezi Başkanı Av. Öykü Didem Aydın, Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkanı Av. Berna Özpınar Gümrükçüoğlu gerçekleştirdi. Panelde Prof. Dr. Çiğdem Ataman Hatipoğlu "HIV ve Tıbbi Boyutu", Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar "Sağlık Hakkı Bağlamında HIV ile Sağlıklı Yaşam", Av. Hilal Arı "HIV ile ilgili Yasal Konular", Av. Bülent Dağsalı "Yargı Kararları Işığında HIV+ Bireylerin Kişisel Sağlık Verileri" ve Ayhan Okyanus "Damgalanma ve Ayrımcılık" konulu sunumlar yaptılar. Kapanış konuşmasını Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Güzin Tanyeri’nin yaptığı panelde konuşmacılara plaketleri merkez ve kurul başkanları ile takdim edildi. Panele, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Burcu Mine Gargın ve çok sayıda meslektaşımız dinleyici olarak katıldı. Panelin sunuculuğunu Av. Ceren Özcan yaptı.