HAYVAN HAKLARI İÇİN MÜCADELEYE DEVAM!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel’in başkanlığında hayvan haklarının korunması, hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi amacıyla toplantı gerçekleştirdi. 
Toplantıya araştırma kapsamında konuya ilişkin uzmanların bilgilerinden yararlanılmak üzere hayvan haklarına yönelik etkin mücadele yürüten Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulumuzun başkan yardımcılığı görevini yürüten Av. Burcu Yağcı Bilgiç davet edilerek görüşlerine başvuruldu.