GÜNCEL VE MALİ YÖNLERİYLE UYGULAMADA KONKORDATO PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu İcra Hukuku Kurulu tarafından düzenlenen "Güncel ve Mali Yönleriyle Uygulamada Konkordato” paneli, 8 Mart 2019 Cuma günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını Ankara Barosu İcra Hukuku Kurulu Başkanı Av. Habip Aktaş’ın yaptığı panelin moderatörlüğünü Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Zafer Doğan Bilgin üstlendi. Panele, Av. Prof. Dr. İsmet Sayhan, Ankara Batı Adliyesi Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Feridun Çakır, Av. Ümit Erkan Durna ve Yeminli Mali Müşavir Kaan Demiroğlu konuşmacı olarak katıldı.
Paneli, Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Av. Aşkın Demir ve Yönetim Kurulu üyesi Av. Meltem Akyol izledi.