GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA AYM VE AİHM´YE BİREYSEL BAŞVURU SEMİNERİ YAPILDI

Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi tarafından, "Güncel Gelişmeler Işığında AYM ve AİHM'ye Bireysel Başvuru” semineri 23 Şubat 2019 Cumartesi günü, Adliye Konferans Salonu'nda düzenlendi. 

Moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Ersoy Kontacı'nın üstlendiği seminerin açılış konuşmasını Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan yaptı. Seminere, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Azaklı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hukukçusu Mahmut Can Şenyurt, bireysel başvuru alanında çalışan Av. Revşan Deniz Yıldırım Çobanoğlu konuşmacı olarak katıldı.

İçtüzük değişikliğinin ve yeni form ışığında AYM'ye bireysel başvurularda kabul edilebilirlik kriterlerinin, son gelişmelerde AİHM'ye başvurunun ve AYM ve AİHM başvurularının avukatlar bakımından değerlendirilmesinin ele alındığı seminere ilgi yoğun oldu.