GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER BAĞLAMINDA CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen “Güncel Değişiklikler Bağlamında Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukundaki Gelişmeler Paneli” 15 Kasım 2019 tarihinde ABEM’de 
gerçekleştirildi.
Panelin açılış konuşmasını  Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan yaptı. Moderatörlüğünü, Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü Başkanı Av. Bülent Yücetürk’ün üstlendiği panele, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Av. Prof. Dr. Devrim Güngör,  Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü Başkan Yardımcısı Av. Pınar Akgül Doğusoy, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Av. İlhan Cihaner katıldı.
Paneli, Ankara Barosu Saymanı Av. Hava Orhon ve Yönetim Kurulu üyesi Av. Burcu Mine Gargın izledi.
Panelin sonunda Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, konuşmacılara plaket takdim etti.