GERÇEK HAYAT DERGİSİNİN ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN, SEN DEĞİLSEN KİM HİLAFET İÇİN TOPARLANIN BAŞLIKLI KAPAĞI İLE İLGİLİ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği bu gerçekliğe rağmen “hilafet” çağrısında bulunmak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya dönük isyan çağrısıdır. 

Baromuzca en temel değerlerimize yapılan bu saldırının sorumlularına, vatandaşı oldukları ülkenin temel niteliklerini, o ülkenin anayasası ve kanunları ile hatırlatmak için suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyuna saygı ile arz ederiz.

suç duyurusuna ilişkin dilekçe metnine buradan ulaşılabilir.