GENİŞLETİLMİŞ İÇ ANADOLU BÖLGE BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI

Genişletilmiş İç Anadolu Bölge Baro Başkanları toplantısı, 5-6 Temmuz 2019 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirildi.
Toplantıya, Ankara Barosu adına Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan katıldı.
KHK mağdurlarının sorunlarına değinen Sağkan:
“KHK mağdurlarının mağduriyetinin daha da arttırılmaması için Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin 2018/2019 E., 2019/1049 K. Sayılı kararı da göz önüne alınarak TBB’nin bu konudaki kararını daha fazla zarara sebebiyet verilmemesi için ivedi olarak gözden geçirilmesi gerekir.” diye konuştu.
İşçi avukatların sorunları ve meslektaşlarımızın emekliliğine ilişkin TBB Mali Genel Kurulun’a Ankara Barosu tarafından sunulan önerge ve kapsamlı çalışmalara değinen Sağkan şöyle konuştu:
“İşçi avukatlar ile ilgili olarak Ankara barosu tarafından Samsun’da yapılan TBB Mali Genel Kurulun’da sunulan ve meslek kurallarında değişiklik yapılmasını öneren ve değerlendirmek üzere TBB Yönetim Kurulu’na sunulan önerge doğrultusunda ivedi olarak komisyon kurulmasını ve gerekli çalışmanın yapılması, 
Avukatların sandık kurularak emekliliğine katkı sağlanması için Ankara Barosu tarafından TBB Mali Genel Kurulun’da sunulan kapsamlı çalışma ile ilgili olarak komisyon kurulması ve çalışmaya başlanılması hususu özellikle önem arz etmektedir.”
Son olarak zorunlu arabuluculuğun hukuk sistemine etkisi ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Sağkan, “Zorunlu arabuluculuğun hukuk sistemine getirdikleri ve götürdüklerinin barolar tarafından tekrar masaya yatırılarak değerlendirilmesi ve bu konuda oluşturulacak ortak görüşün Adalet Bakanlığı nezdinde dile getirilerek etkili şekilde eylem planının belirlenmesi ve ortaya konulması ile mevcut sistemi özellikle 0-5 yaş meslek grubundaki genç meslektaşlarımızın entegre edilebilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması noktasında çalışma yürütülmesinin elzem olduğunu” vurguladı.