ENGELLİ BİREYLER ÖZELİNDE YARGI KARARLARI IŞIĞINDA AYRIMCILIK PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Engelli Hakları Merkezi ile Hukuk Fakülteleri İle İletişim ve İşbirliği Kurulu’nun ortaklaşa düzenlediği “Engelli Bireyler Özelinde Yargı Kararları Işığında Ayrımcılık” konulu panel, 1 Aralık 2019 tarihinde ABEM’de gerçekleştirildi.
Panelin açılış konuşmalarını Ankara Barosu Hukuk Fakülteleri İle İletişim ve İşbirliği Kurulu Başkanı Av. Kemal Cihan yaptı. Programın sunumunu Engelli Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Elifcan Tanılkan, merkezin faaliyetleri konusunda Engelli Hakları Merkezi Başkan Vekili Av. Eda Toktay katılımcıları bilgilendirdi. Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Burcu Mine Gargın merkezin amacını dile getiren konuşma yaptı. Engelli Hakları Merkezi Başkanı Av. Merve Bayram’ın moderatörlüğünü yaptığı panele Ankara Üniversitesi Hukuk Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülriz Uygur, Engelliler Konfederasyonu Başkanı Av. Turhan İçli, Sağlık Hizmetleri Sendikası Engelliler Komisyonu Başkanı Ayşe Sarı konuşmacı olarak katıldı. Panelde ayrımcılık, ayrımcılık türleri ve engelliler özelinde yapılan ayrımcılıklar yargı kararları ışığında incelendi. Programın kapanışını Engelli Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Gözde Nur Oğuz yaptı. Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Burcu Mine Gargın konuşmacılara plaketlerini takdim etti.