DUYURU

Ankara, 11.06.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/56

Konu : Korona Virüs Salgını Tedbirleri.
 

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın; “Korona Virüs (Covid-19) Salgını Tedbirleri” konulu 04.06.2020 günlü ve 86420598-399/3371 sayılı yazısının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Yazısı için tıklayınız