DUYURU

ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ BAKIMINDAN İHTİSAS MAHKEMELERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN HSK KARARI 04.01.2020 GÜN VE 30998 SAYILI REMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. Maddesinde 7188 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle belli suçlarda muhakeme sürecini kısaltmayı hedefleyen seri muhakeme usulüne ilişkin hükümlerin 01/01/2020 itibariyle uygulanmaya başlanması üzerine seri muhakeme usulünün hızlı, etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla asliye ceza mahkemeleri bakımından ihtisas mahkemelerini belirleyen 02.01.2020 tarihli Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 1 no.lu kararı 04.01.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Karar 03.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

HSK kararı için buraya tıklayınız.  

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

ANKARA BAROSU