DUYURU

BAZI KANUNLAR İLE 635 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7176 SAYILI KANUN  12.06.2019 TARİH VE 3079 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

Kanun’un, 635 sayılı Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapan 20. maddesi 09/07/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, diğer maddeleri ise yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan Kanunla; 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, 3213 sayılı Maden Kanunu, 3238 sayılı Savunma Sanayi ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun, 3644 sayılı 130 İlçe Kurulması Hakkında Kanun, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Hizmetleri Hakkında Kanun, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığı Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun,  6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda  bazı değişiklikler getirilmiştir.      

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Kanun metnine buradan ulaşılabilir.

 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI