DUYURU

BAROMUZ EĞİTİM MERKEZİNDE YAPILMASI PLANLANAN “TÜRKİYE’DEN LGBTİ+ KISA FİLMLER SEÇKİSİ” ETKİNLİĞİNİ YASAKLAYAN VALİLİK KARARI, BAROMUZ TARAFINDAN AÇILAN DAVA SONUCUNDA  ANKARA 13. İDARE MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLMİŞTİR

 

Ankara Valiliği’nce, 29.05.2018 tarihinde, “söz konusu filmlerin ABEM’deki salonda gösterileceği, kamu güvenliği ve toplumsal duyarlılık” gerekçeleri ile verilen yasaklama kararı, Baromuzca açılan dava üzerine Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 07/05/2019 gün, 2018/1279 E. ve 2019/1205 K. sayılı  kararı iptal edilmiştir.

Karar gerekçesinde; “esasen sınırlı bir gruba yönelik olarak yapılacak film gösterimlerinin dava konusu işlem ile süresiz yasaklanması ölçülü olmadığı gibi açık ve yakın tehlikeyi gösteren somut bir veri-istihbari bilgi olmaksızın sadece birkaç vatandaşın rahatsızlık belirten şikayeti üzerine demokratik toplumun gereklerine aykırı olarak gösterimin yasaklanmasına ilişkin tesis edilen işlemde bu gerekçelerle hukuka uygunluk bulunmadığı gibi ülkede ilan edilen olağanüstü halin 18/07/2018 tarihi itibariyla kaldırıldığı da gözetilerek dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”   ifadelerine yer verilmiştir.

 

Mahkeme kararına buradan ulaşılabilir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI