DUYURU

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 29.05.2019 TARİH VE 30788 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR.

Abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin UYAP sisteminde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi (MTS) üzerinden başlatılmasına ve haciz aşamasına kadar ilişkin usul ve esasları düzenleyen Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik 29.05.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin yürürlük tarihi 01.06.2019 olarak belirlenmiştir.

Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Meslektaşlarımıza saygı duyurulur.

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI