DUYURU

YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 22.07.2022 GÜN VE 31900 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 

Değişiklikle, 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 23. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin son cümlesi “Müdafi şüpheliye bütün kanuni haklarını hatırlatabilir” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende “Müdafiin beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir” cümlesi eklenmiştir.

Aynı Yönetmeliği ekinde yer alan EK-D ifade tutanağı da değiştirilerek “Müdafiden soruldu” başlığı eklenmiştir.

Yönetmelik yayım tarihinde (22.07.2022) yürürlüğe girmiştir.

İlgili Resmi Gazete’ye buradan ulaşılabilir. 

Meslektaşlarımızın bilgisine saygı ile sunulur.