DUYURU

KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ 17.06.2022 TARİH VE 31869 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılan tarife, yayımı itibariyle (17.06.2022 tarihinde) yürürlüğe girmiştir. 

Tarifeye buradan ulaşılabilir.

Meslektaşlarımızın bilgisine saygı ile sunulur.

ANKARA BAROSU