DUYURU

ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE BİREYSEL BAŞVURU FORMUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

06.11.2018 tarih ve 30587 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük ile Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunurken doldurulması gereken formda istenilen bilgilerde değişiklik yapılmış ve yeni Form örneği de oluşturulmuştur. Söz konusu bilgilerde değişiklik getiren düzenleme 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Yapılan değişiklikle özellikle eski formda yer almayan tedbir ve adli yardım talebine ilişkin yeni bölümler düzenlenmiş, ihlal edilen hakka dair hak nitelemesi yapılması( hakkın ihlal edildiği maddenin belirtilmesi) istenmiş, başvuruyu yapanın başvurucu ya da temsilcisi olmasına göre imza kısmı netleştirilmiş ve başvurularla ilgili bilgilerin arşivlenmeyeceği, 1 yıl sonra imha edileceği belirtilerek evrak asıllarının sunulmaması gerektiği düzenlenmiştir.  

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 59. maddesinde yapılan değişiklik ile;

  • Başvurucunun T.C. kimlik numarası, ana adı, baba adı,
  • Başvurucunun tüzel kişi olması halinde Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası, temsile yetkili kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, MERSİS numarasının bulunmaması halinde tüzel kişinin vergi numarası veya kayıtlı olduğu sicil ve numarası,
  • Başvuru avukat vasıtasıyla yapılmaktaysa avukatın kayıtlı olduğu baro ve sicil numarası,
  • Başvuru kanuni temsilci ile yapılıyorsa kanuni temsilcinin T.C. kimlik numarası, ana adı, baba adı bilgileri de istenilecektir.

Ayrıca başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların tarih sırasına göre yazılması, İçtüzüğün 73. maddesi kapsamında maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik tedbir talebi ve bunun gerekçelerinin eklenmesi, başvuru formuna ekinde bulunması gereken zorunlu belgeler ( kanuni temsilci veya avukatın yetkisini gösterir mevzuata uygun belge, olağan ve olağanüstü kanun yolu başvuru dilekçelerinin onaylı örnekleri, adli yardım talebine ilişkin belgeler gibi) düzenlenmiştir.

Başvuru formunda belirtilen bilgilerde (eski düzenlemede sadece adreste) değişiklik olduğunda Mahkemeye bildirilmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Başvuru hakkının kötüye kullanılmasına ilişkin olarak başvurucunun bireysel başvuru hakkını açıkça kötüye kullandığın tespit edilmesi halinde incelemenin her aşamasında başvurunun reddedileceği düzenlemesi getirilmiştir.

01.01.2019 tarihinden itibaren söz konusu değişiklikleri içeren İçtüzüğün Ek-1 numaralı Bireysel Başvuru Formu’nun kullanılarak Mahkemeye başvuru yapılması gerektiği hususunu meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI