DUYURU

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24.01.2022 tarihinde görülecek olan Deniz Poyraz davasının duruşmasına Ankara Barosu Başkanı Av. Kemal Koranel’in katılmasına,Tüm barolarla iletişime geçilerek, Hayvan Hakları Kurul/Merkez/Komisyonlarının katılacağı, hayvan barınaklardaki sorunlar ve çözüm önerileri başlıklı olarak 28.01.2021 tarihinde zoom üzerinden online çalıştay yapılmasına,CMK Merkezi’nce yapılan zorunlu müdafii görevlendirmelerinde çocuk ve yabancı çocuk alt listelerinden yapılan görevlendirmelerde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin kısa bilgilendirme yazısının WEB sayfasında yayınlanması ile buna ilişkin linkin CMK avukatlarına gönderilen görev SMS içeriğine eklenmesine,Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife’nin 4/b maddesinde yer verilen “Sulh Ceza Hakimliklerinde Takip Edilen İşler” kapsamında yapılan zorunlu müdafiilik görevlendirmelerine ilişkin ilgili ücretlerin ödenmemesi uygulamasının değiştirilerek, zorunlu müdafiilik görevi yapan avukatların soruşturma aşamasında kolluk yahut savcılık ifadesi süreci akabinde şüphelinin tutukluluk yahut adli kontrol altına alınması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmesi halinde, Sulh Ceza Hakimliğinde sorgu duruşmasına katılan meslektaşa yukarıda bahsi geçen tarifenin 4/b maddesi uyarınca ödeme yapılması için çalışma yapmak üzere Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği’ne yazı yazılmasına,Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlar hakkında 27.12.2021 gün 2021/24 sayılı genelgesinin iptali için Hayvan Hakları Merkezi ile istişare ederek dava açılması için Hukuk Müşavirliğine yetki verilmesine,Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi tarafından “Kamulaştırmasız El Atma” konulu nitelikli eğitimin 19-20 Şubat 2022 tarihlerinde Prof. Dr. Av. Ali AKYILDIZ tarafından online olarak zoom programı üzerinden verilmesine,“Engellilerin Tüketici Hakları Konseyinde Birleşiyoruz” projesi kapsamında gelen çalıştay davetine ilişkin olarak, 21-22.01.2022 tarihlerin de ki etkinliğe Ankara Barosu Engelli Hakları Merkezi tarafından katılım sağlanmasına,Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu instagram adresinden 25.01.2022 Salı günü "Pandemi Döneminde İlaca Erişim Sorunları" konulu söyleşi yapılmasına,Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu tarafından avukatlar arasında aşı yaptırma oranının kurul tarafından istatiksel veri olarak değerlendirilebilmesi açısından Covid-19 aşısına ilişkin anket yapılmasına, anket çalışmasının SMS ile duyurulmasına ve WEB sayfasında paylaşılmasına,Ankara Barosu Turizm Hukuku Kurulu tarafından 6 ay da bir dergi çıkartılmasına,Ankara Barosu KVK Hukuku kuruluna ve Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü ne yazı yazılarak avukatların savunmalarında kişisel verilere atıfta bulunmaları nedeni ile KVKK ya aykırılık ve özel hayatın gizliliğini ihlal iddiaları bakımından cezai sorumluluklarının doğup doğmayacağı konusunun tartışıldığı bir rapor hazırlanılmasının istenilmesine,28.01.2022 Dünya Veri Koruma Günü kapsamında KVK Hukuku Kurulu tarafından Ankara Barosu YouTube kanalından canlı yayın yapılarak farkındalık eğitimi verilmesine,Mobbing ile Mücadele Derneği ile Ankara Barosu Başkanlığı’nın işbirliği içerisinde konferans ve devamında çalıştaylar yapılmasına,Antalya Barosu Başkanlığı tarafından 24.01.2022 günü düzenlenecek Uğur Mumcu Özel Ödülü törenine katılım sağlanmasına,Avukatlık hizmetlerinin KDV tevkifatına tabi olmadığına dair   Gelir İdaresi Başkanlığı ile görüşülmesine ve neticenin  meslektaşlara  duyurulmasına,Ankara’da bulunan Hukuk Fakültelerine yazı yazılarak, 3 ve 4. Sınıflardan ikişer öğrencinin temsilci olarak belirlenmesinin istenilmesine, 24 Ocak – 7 Şubat 2022 tarihleri arasında 2 hafta sürecek, 100 kişi kontenjanlı ön staj programı düzenlenmesine,Ankara Barosu İcra İflas Kurulu tarafından 21.01.2022 tarihinde "İcra İflas Kanunu'nda Yapılan Değişiklik" konulu sempozyum düzenlenmesine,Ankara Barosu Satranç Kulübü tarafından her ay Ankara Barosu adına Lichess Online Platformunda yalnızca hukukçuların katılımına açık olacak şekilde satranç turnuvası düzenlenmesine ve 15 adet profesyonel satranç takımı ve 1 adet görme engelli meslektaşlarımızın kullanımı için satranç takımı alınmasına karar verilmiştir.