DUYURU

"BAROLAR ÜZERİNDEKİ VESAYET" KARARNAMESİNE KARŞI DAVACIYIZ!

İnsan haklarını ve özgürlüklerini hukukun üstünlüğünde kayıtsız şartsız koruma yetkisine sahip barolar ile Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olan sendikalar, vakıflar ve dernekler üzerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapma ve  “Görevi başında kalmasında sakınca görülen” ibaresi ile görevlileri anında görevlerinden uzaklaştırma yetkisi vererek bu kurumları etkisizleştirmeyi hedefleyen 5 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Anayasa’nın en temel kurallarına aykırı şekilde bir “tam kanunsuzluk hali” getirmekte ve barolar üzerinde bir yürütme vesayeti kurmakta olduğundan; Ankara Barosu olarak, mesleki kuruluşları pasifleştirmeyi hedefleyen kararname hakkında, Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Danıştay’da dava açmış bulunmaktayız.

Dava dilekçesine ulaşmak için tıklayınız

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI