DUYURU

AVUKAT TARAFINDAN UYAP SİSTEMİNE KAYDEDİLEN BANKA HESABI ÜZERİNE VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN E-HACİZ UYGULANMASI İŞLEMİNE KARŞI, BAROMUZUN DA MÜDAHİL OLDUĞU, BAROMUZ ÜYESİ MESLEKTAŞIMIZ TARAFINDAN ANKARA 6. VERGİ MAHKEMESİNDE AÇILAN İPTAL DAVASINDA 28.05.2018 TARİHİNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİR.

Vergi dairesi tarafından UYAP sistemine kayıtlı Vakıfbank hesabına e-haciz işlemi uygulanması üzerine meslektaşımız tarafından Ankara 6. Vergi Mahkemesi’nin 2018/70 E. sayılı dosyası ile açılan iptal davasında, Mahkeme tarafından 28.05.2018 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Anılan kararda; İcra İflas Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca avukatlar tarafından UYAP sistemine banka hesap numarası bildirilmesinin zorunlu olduğu, bu hesabın avukatın mesleki faaliyetini yürütürken kullanılan hesap olması, hesapta bulunan paranın sadece hesap sahibi avukata ait olmaması, müvekkile ait paraların mesleki faaliyetin yürütülmesi için hesapta bulunması nedenleriyle UYAP sistemine kaydedilen banka hesabının özel nitelik arz etmesi göz önünde bulundurularak, hesapta bulunan paraların ne kadarının avukata ait olduğunun tespitinden sonra bu kısma haciz uygulanması gerekirken hesabın tamamına haciz uygulanmasının yerinde olmadığı vurgulanmıştır.

Yürütmeyi durdurma kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI