DUYURU

31.05.2018 tarih ve 30437 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 31.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Bu Yönetmeliğin kapsamı uyumlu prim borçlularının  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesi kapsamındaki prim ve diğer borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirme işlemlerinden oluşmaktadır.

 

Meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

Yönetmeliğe  buradan ulaşabilirsiniz.

 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI