DUYURU

Ankara Barosu Adli Yardım Merkezi olarak gerek merkez üyelerimiz gerekse rehber avukatlarımızın hak etmiş olduğu ödemelerin bir yılı aşan sürede ödeme yapılamamasından ötürü başkanlığımızca 22.12.2017 tarih ve 24902 sayılı yazısı ile Türkiye Barolar Birliğinden ek ödenek talep edilmiştir. Buna karşılık TBB’nin 11.01.2018 tarih ve 41870694-869-639 sayılı yazısı ile mutad ödemenin ocak ayında gerçekleştirileceği belirtilmiş ise de söz konusu talebin ek ödenek olduğu hatırlatılarak toplam ödeme miktarı da açıkça belirtilmiş ve Başkanlığımızca 25.04.2018 tarih ve 11-117/32387 sayılı yazı gönderilmiştir. Hal böyleyken TBB 14.05.2018 tarih ve 41870694-869-8955 sayılı yazıyla talebimizi bir kez daha reddettiğini bildirmiştir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

ANKARA BAROSU

 

Yazışmaları görüntülemek için tıklayınız.