DUYURU

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenen “İnsan Hakları Günü” paneli 10 Aralık 2021 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Panelin açılış konuşmasını Ankara Barosu Başkanı Av. Kemal Koranel yaptı.

Koranel şunları söyledi:

“Kıymetli meslektaşlarım, değerli misafirler sizleri saygıyla selamlıyorum. Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezimiz tarafından 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlenen İnsanız Eşitiz konulu panele hoş geldiniz.

10 Aralık 1948 tarihinde, bundan 73 yıl önce İnsan Hakları Evrensel Bildirisi kabul edildi. Bildirge açılışını şöyle yapıyordu: “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.” İkinci dünya savaşındaki yıkımların, ırkçılık ve eşitsizliğin, kitlesel kıyımların yani insan hakları ihlallerinin, dünyayı sürüklediği yıkımın bir daha gerçekleşmemesi için bu tarih, 73 yıldan beri Evrensel İnsan Hakları Günü olarak kabul edilmekte ve kutlanmaktadır. 

Hak ve özgürlüklere saygı, eşitlik, hukuk devleti ilkelerinin esası, öncelikle insan haklarına saygılı olmak ve onu referans almaktan geçer. 

Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nün bir teması var. Eşitsizliklerin arttığı, ekonomik yoksullaşmanın insan hakları ihlallerini derinleştirdiği, siyasal ve sosyal hakların gittikçe daraltıldığı bu son yıllarda Birleşmiş Milletler, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nün temasını eşitlik olarak belirledi. Çünkü ancak eşitsizlikleri azaltıp, insan haklarını yükseltirsek insan hakları gününün hakkını teslim etmiş oluruz. Eşitlik, kimsenin dışarıda bırakılmadığı, ayrımcılığın, cinsiyetçiliğin ve farklılığa karşı her türlü tahammülsüzlüğün arkada bırakıldığı bir dünya ile mümkündür. 

Türkiye’nin en büyük barolarından biri olan Ankara Barosu, kurulduğu günden bu yana şiddetsiz ve demokratik bir toplum, insan haklarına dayanan bir Devlet ve bağımsız bir yargı için mücadele ederek hukuk devletinin en önemli sahalarından biri olmuştur. Bu anlayış ve inançla, İnsan Hakları Gününü tüm kurumsal ve bireysel inancımızla kutluyoruz. 

Daha adil ve eşit bir dünya için mücadelemizi hukuk yoluyla daima sürdüreceğimiz sözüyle. Panele katkı sağlayan konuşmacılarımız ve moderatörlerimiz; Av. Nadire Durudoğan, Av. Dr. Kerem Altıparmak, Av. Doğan Erkan,Av. GizayDulkadir, Av. Hediye Gökçe Baykal, Av. Işıl Kurnaz, Av. Sercan Aran, Doç. Dr. Dilşad Çiğdem Sever ve Av.Deniz Can Aydın’a Ankara Barosu adına çok teşekkür ederim.

Bu panelin hazırlanmasında emeği geçen İnsan Hakları Merkezi Başkanımız Dr. Rıza Türmen’e, İnsan Hakları Merkezi Divan ve merkez üyelerine ayrıca İnsan Hakları Merkezinden sorumlu koordinatör Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Revşan Deniz Yıldırım Çobanoğlu’na teşekkür eder, saygılar sunarım.