DUYURU

31.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2018 Yılı Tarifesi’nin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Baromuz adına Danıştay 8. Dairesi’nin 2018/849 E. sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.

 

Meslektaşlarımızın bilgisine saygı ile sunarız.

 

Dava dilekçesinin tam metni için tıklayınız. 

 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI