DUYURU
06.02.2018 tarihli parti grup toplantısında, Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’nden “TÜRK” adının çıkarılması gerektiği şeklindeki görüşlerini dile getiren ve Bakanlar Kurulu’na talimat veren Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyoruz:
 
Sayın Cumhurbaşkanı, biliniz ki; Türkiye Barolar Birliği adını, 16 Mayıs 1963 tarihinde hazırlığı tamamlanarak 7 Temmuz 1969 tarihinde yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ndan almaktadır.
 
Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılımı ile oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur.    
Avukatlık Kanunu’nun 109. Maddesinde; Türkiye Barolar Birliği’nin Türkiye’deki bütün Baroların katılması ile oluşan bir kuruluş olduğu açıkça düzenlenmiştir. Haliyle barolar birliğinin başındaki Türkiye ibaresi 79 ilin barosunun ortak paydasıdır. 
 
Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren BAROLARIN çatı örgütü olan Barolar Birliği’nin adının önünde yer alan “Türkiye” ifadesi, tüm Türkiye avukatlarını ve yargının üç sac ayağından biri ve vatandaşın sesi olan savunma makamını kucaklamaktadır. Türk yargısında savunma makamını temsil eden mesleğimizin Türkiye çapındaki sesi olmaktadır.
 
Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde kamu kurumu niteliğindeki örgütlerin önündeki “TÜRK” ibaresinin kaldırılmasının istenmesinin hangi amaca hizmet ettiği hususunun değerlendirilmesini ulusumuzun vicdanına bırakıyor ve vatanın, milletin bölünmez bütünlüğü ve tarafsızlık üzerine ettiği yemini sayın Cumhurbaşkanına bir kez daha hatırlatıyoruz. 
 
Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye Barolar Birliğini ve baroları itibarsızlaştırmak üzere yaptığı ve artık alıştığımız söylemlerine karşı susmayacağımızı, sinmeyeceğimizi bir kez daha ifade ederiz.
 
 
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI