DUYURU

YENİ KURULAN ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ İLE MEVCUT BULUNAN ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİNİN YARGI ÇEVRELERİNİ MÜLKİ İL SINIRLARINI ESAS ALARAK GENİŞLETEN HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL KURULU KARARININ YENİDEN İNCELENMESİ TALEBİYLE BAŞVURUDA BULUNULMUŞTUR.

 

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün “30.06.2021 tarihli ve E.21646783-668/13369 sayılı Asliye Ticaret Mahkemeleri Yargı Çevrelerinin Belirlenmesi Teklifini” görüşmüş ve 07.07.2021 tarih ve 608 nolu kararı ile mevcut ve yeni kurulan asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevrelerini belirlemiştir.

Karara göre ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kuruldukları ilin mülki sınırlarını kapsayacak şekilde genişletilmiş, bir ilde sadece tek bir yerde ticaret mahkemesi varsa yargı çevresi o ilin mülk sınırları olarak belirlenmiş, eğer bir ilde birden fazla yerde ticaret mahkemesi bulunuyorsa; il merkezinde bulunan ticaret mahkemelerinin yargı çevresi o ilin mülki sınırları olarak, ilçelerde bulunan ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri ise o ilçe ağır ceza mahkemesi yargı çevresi ve ilçeye bağlanması uygun görülen ilçe ağır ceza mahkemesi yargı çevresi olarak belirlenmiş ve kararın 01.09.2021 itibariyle uygulanmasına karar verilmiştir.  

Avukatların iş yükünü artıracak, yargıda adalete erişimi zorlaştıracak, büyük sıkıntı ve problemlere yol açacak bu kararın yeniden incelenmesi talebiyle  Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel kurulu’na itiraz edilmiştir.

 

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

İtiraz dilekçesine buradan ulaşılabilir.

 

ANKARA BAROSU