DUYURU

“CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” 14.07.2021 GÜN VE 31541 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

 

7331 sayılı Kanunla;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun  “yargıda sürelerle ilgili esasları düzenleyen     10,11,13. maddeleri ile “kararlarda bulunacak esaslar” ı düzenleyen 24. Maddelerinde,

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 82,86,96 ve 109. Maddeleri,

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 12,44,94,100,101,109,110,137,170,176,233,250 ve 268. Maddeleri,  

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un geçici 9. Maddesinde değişiklikler yapılmış, 

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna madde eklenmiştir.

 

Değişiklikler için yayım tarihi olan 14.07.2021,  1/9/2021  ve 01.01.2022 olmak üzere 3 farklı yürürlük tarihi belirlenmiştir.

 

Düzenlemeye buradan ulaşılabilir.

 

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

ANKARA BAROSU