DUYURU

BAROMUZ TARAFINDAN BAŞBAKANLIK ALEYHİNE AÇILAN İPTAL DAVASINDA, DAVAYI EHLİYET YÖNÜNDEN REDDEDEN DANIŞTAY 10. DAİRESİNİN KARARI, DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU’NUN 06.02.2017 TARİHLİ KARARI İLE BOZULMUŞTUR.

 

Baromuz tarafından Başbakanlık aleyhine; Başbakanlık Koordinasyon Merkezi ve Başbakanlık Takip Merkezi kurulmasına ilişkin Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 05.08.2015 tarihli genelgesinin iptali istemiyle açılan ve Danıştay 10. Dairesi tarafından Baromuzun söz konusu işlemin iptali istemek yönünden dava ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle reddedilen davada; anılan karar tarafımızca temyiz edilmiştir.

Temyiz incelemesi neticesinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 06.02.2017 tarihli kararı ile 10. Dairenin kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine saygı ile sunarız.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararı için tıklayınız. 

 

 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI