DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI´NA YAPILACAK AVUKAT ATAMALARI İÇİN SÖZLÜ SINAV YAPILACAĞINA İLİŞKİN 26.12.2018 TARİHLİ DUYURUNUN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ İÇİN BAROMUZCA DAVA AÇILMIŞTIR

26.12.2018 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sayfasında “2018 yılı Avukat Sınavı” başlıklı duyuruda; KPSS (B) grubu puanıyla yapılacak sıralamayla sözlü sınava çağrılan ve başarılı olan adaylar arasından avukat ataması yapılacağı ilan edilmiştir.

Anılan duyurunun dayanağı 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 10. maddesinin 5. fıkrasının Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile beraber 26.12.2018 tarihli duyurunun “sözlü sınava” ilişkin kısmının hukuka aykırı olması nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Baromuzca dava açılmıştır.

Meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

 

Dava dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz.