CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

Bugün, Cumhuriyetimizin 95. yıldönümü.
Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve egemenliğinin ilanı olarak, millet egemenliğine dayalı bir yönetimle otoriter yönetim kalıntılarının tarihe gömülüşünün zaferidir.
Ankara Barosu olarak Cumhuriyetimize "90 yıllık reklam arası" ve "100 yıllık pranga"  diyen zihniyetlere cevap veriyoruz:
Cumhuriyet,
Kimsesizlerin kimsesidir.
Varlığımızın tapusu ve kurucu belgesi olan Lozan’dır. 
Türk Milleti'nin bağımsızlık yolunda Milli Mücadelesi, Sakarya'sı, Dumlupınar'ıdır.
Hürriyetin ve istiklalin timsali olmaktır.
Yurdumuzu, muasır medeniyetler seviyesine çıkarma mücadelesidir.
Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ve kutsal savunma hakkıdır.
Ortaçağ zihniyetine ve dogmalara karşı vicdan özgürlüğünün temeli olan laikliğin bizzat kendisidir. 
Aklın öncülüğünde bilim ve aydınlanmadır.
Sosyal devlettir, emeğin kutsallığıdır.
Erkek egemen zihniyete karşı kadının eşitliği, kadın özgürlüğü, kadının gücüdür.
İnsan hak ve özgürlükleri, kardeşlik, barış ve birliktir.
Çoğulcu, eşitlikçi, özgürlükçü ve katılımcı demokrasinin bizzat kendisidir.
Düşünce, fikir ve ifade özgürlüğüdür.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkent Barosu olarak Cumhuriyetimizin sonsuza kadar payidar kalması ve adalet dolu yarınlarımız için her türlü baskıyla, hukuksuzlukla ve bağnazlıkla mücadele edeceğiz.
Adaletin ve hukukun gücüyle, kimsesizlerin kimsesi olacağız. 
Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

ANKARA BAROSU