ÇOKLU BARO İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER GETİREN TBB AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ İÇİN BAROMUZCA DAYANAK YASANIN ANAYASAYA AYKIRILIĞI İDDİASI İLE DAVA AÇILMIŞTIR

02.09.2020 tarihli 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve ÇOKLU BARO ile ilgili düzenlemeler getiren TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali için Danıştay'da dava açılmıştır. Açılan davada yönetmeliğin dayanağı olan ve Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yaparak çoklu baro düzenlemesi ile baroların kamusallık niteliğine zarar veren yasal düzenlemenin açıkça Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle iptali için dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi talep edilmiştir. 

Dava dilekçesine buradan ulaşılabilir.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.  
 
ANKARA BAROSU