ÇOCUK ADALET SİSTEMİ EĞİTİMİ YAPILDI

Ankara Barosu CMK Merkezi tarafından düzenlenen Türk Ceza Mevzuatı ve Uygulamaları Kapsamında “Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi”, 7-8 Mart 2020 tarihlerinde yapıldı.
ABEM’de gerçekleştirilen eğitime katılan meslektaşlarımıza sertifika verildi.
Eğitime eğitmen olarak katılan Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Hilal Çelik ve merkez üyelerinden Av. Yılmaz Patlar, Av. Sevda Keçeli, Av. Caner Gücüyener, Av. Alim Yaban ve psikolog İrem Bülbül’e teşekkürlerimizi sunarız.