ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN ORTAKLIK AĞININ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı”nın değerlendirme çalışması ve ağ üyeleri ile strateji planlarının görüşüldüğü ayrıca Yürütme Kurulu seçiminin gerçekleştirildiği 5. Genel Kurulu’na Ankara Barosu’nu temsilen Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Sevda Keçeli katıldı.