CMK KAPSAMINDA UZLAŞTIRMACI AVUKAT EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Ankara Barosu tarafından düzenlenen CMK Kapsamında Uzlaştırmacı Avukat Eğitimi, 20 Şubat 2017 Pazartesi günü Ankara Adliyesi ve Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) yapıldı.

Ankara Adliyesi’ndeki eğitimin açış konuşmasını, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran yaptı. Av. Hakan Canduran, şunları söyledi:

“Bildiğiniz üzere uzlaştırma, 02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeniden düzenlenmiştir.

Yeni düzenlemede, bir alternatif uyuşmazlık çözüm usulü olan uzlaştırmanın niteliği ve kapsamı değiştirildi, genişletildi; sistemin etkin şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla yenilikler getirildi.

10.10.2016 tarihinde, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Cezada Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı kuruldu.

Ceza yargılamasında alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi, bu alanda onarıcı adalete katkı sunma yaklaşımları, şimdiye kadar atılan adımlar, yapılan çalışmalar, müessesenin adalet sistemine yerleşmesi, kurumun oturması, kabul edilmesi, başarılı sonuçlar elde edilmesi için gerekli olsa da yeterli değildir. Eksik olan şey, avukatların uzlaştırma sistemine olması gerektiği kadar dahil edilmemesidir.

Bir kere yanlış, en başta yapılmaktadır. 6763 sayılı Kanun’la getirilen değişiklikte, ‘uzlaştırmacıların, avukatların veya hukuk öğrenimi görmüş kişilerin yer aldığı Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden görevlendirileceği’ düzenlenmiştir.

‘Hukuk öğrenimi görmüş’, yanlış bir ifadedir. Çünkü bu ifade, net değildir. Amaç hukuk fakültesinde öğrenim görmüş kişilerin kastedilmesi olsa bile, bu ifade ile amaç doğru yansıtılmamaktadır. İleride bölümü ne olursa olsun, hukuk dersi almış olanların uzlaştırmacı olmak istemeleri halinde bu ifade problem yaratır. Uyarılarımız dikkate alınmalı, ‘hukuk öğrenimi görmüş’ ifadesi ‘hukuk fakültesi mezunu’ olarak düzeltilmelidir.

Uzlaştırma, çok teknik bir meseledir; kamu hukukuna ilişkindir; uzlaştırmacının düzenleyeceği belgeler ilam niteliğindedir. Bu yüzden çok hassas ve dikkatli olunmalıdır.

Bugün, uzlaştırma ile ilgili uygulamada büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Normalde iki gün içinde alınması gereken dosyalar geç gelmektedir. Dosya trafiğinin düzenlenmesi ve hızlandırılması gerekmektedir.

Dosyaların gecikmesi durumu, savcıların avukatlardan oluşan listeye itibar etmediği algısını uyandırmaktadır.

Avukatların olmadığı listelerin tercih edilmekte olduğu duyumları, bu tercihte ‘çabuk sonuçlar alınması’ gibi bir kriterin etkili olduğunun belirtilmekte olması da avukatlar açısından son derece üzücüdür.

Yargının kurucu ama aynı zamanda asli unsuru olan biz avukatlar, halen 25-30 bin dosyanın Ankara Adliyesi’nde uzlaştırmacılara verilmek üzere bulunduğu dikkate alındığında sorumluluklarımızın bilincinde olarak uzlaştırma kurumunun ve bu müessesenin amacının ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha iyi kavrıyoruz.

Ankara Barosu olarak, uzlaştırmayı önemsiyoruz. Bu vesile ile eğitimin, sertifika alacak siz meslektaşlarımıza ve uzlaştırma müessesesinin gelişimine faydalı olacağına inanıyor; iyi sonuçlar doğurmasını diliyorum.”

Eğitim programına, toplam 600 avukat katıldı. Programda, Cumhuriyet Savcısı Tuncay Başaran, Cumhuriyet Savcısı Veli Güney, Doç. Dr. Olgun Değirmenci, Av. Pınar Uysal, Av. Selda Kutlay, Av. Damla Eröcel ve Av. Hamdi Can Uysal eğitmen olarak görev aldı.

 

TARİH: 20 Şubat 2017

YER: Ankara Adliyesi - ABEM