BOŞANMA DAVALARINDA USUL AÇIKOTURUMU YAPILDI

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından düzenlenen Aile Hukukunun Uygulama Boyutları – 4 / Boşanma Davalarında Usul Açıkoturumu, 27 Ocak 2017 Cuma günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) yapıldı.

Açış konuşmasını Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hamit Baykara’nın yaptığı açıkoturumu, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Tülay Çelikyürek yönetti.

Açıkoturuma, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Üyesi İnci Aytaç, Ankara Barosu’ndan Av. Rabia Balkanlı ve Ankara 7. Aile Mahkemesi Hakimi Zerrin Togay konuşmacı olarak katıldı.

Açıkoturumu, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Çağrı Ayhan Şenel de izledi.

 

TARİH: 27 Ocak 2017
YER: ABEM