BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ İLKE KARARLARI PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kurulu tarafından düzenlenen Bölge Adliye Mahkemeleri İlke Kararları (İş Hukuku) Paneli, 20 Ekim 2017 Cuma günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) gerçekleştirildi.

Panelin açış konuşmasını, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran yaptı. Av. Hakan Canduran, şunları söyledi:

“Baromuzun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kurulu’nun yeni adli yıl dönemindeki bu ilk etkinliğinin konusu, hukuk sistemimizde yeni diyebileceğimiz bir süreçte uygulaması başlamış olan Bölge Adliye Mahkemeleri’nin iş hukuku alanındaki ilke kararlarıdır.

Bildiğiniz gibi, iş hukukuna ilişkin düzenlemelerin temel amacı, işçi-işveren ilişkilerinde barışın sağlanması; uyuşmazlıkların olabildiğince azaltılması ve sonrasında da uyuşmazlıkların hakkaniyete uygun şekilde çözümlenebilmesidir.

İlk derece mahkemelerinin kararlarına ilişkin itirazların öncelikle Bölge Adliye Mahkemeleri’nce değerlendirildiği, hatta pek çok ilk derece mahkemesi kararının Bölge Adliye Mahkemesi’nde verilen kararla kesinleştiği dikkate alındığında, Bölge Adliye Mahkemeleri’nin kararlarının, uyuşmazlıkların sonlandırılmasında çok önemli bir yeri olduğu açıktır.

Savunma ile karar merciinin bir araya gelerek paylaşımlarda bulunması da ülkemizdeki hukuk uygulamalarının gelişmesinde ve uyuşmazlıkların adil bir şekilde çözümlenmesinde aynı oranda önemlidir.

Bu nedenle bugünkü panelimizde, iş hukukunda önemli bir isim olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7.Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Şahin Çil’in bizlerle paylaşacağı ilke kararlarının tüm meslektaşlarımıza büyük katkısının olacağına inanıyorum.

Sayın Şahin Çil’e, yoğun çalışmaları arasında bizlerle bir arada olduğu için teşekkür ediyor; panelin hepimiz için son derece faydalı olacağı düşüncesiyle sözü Sayın Şahin Çil’e bırakıyorum.”

Panele, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi Başkanı Şahin Çil konuşmacı olarak katıldı.

 

TARİH: 20 Ekim 2017

YER: ABEM